Listopad 2023

202321Listopad(Listopad 21)08:0022(Listopad 22)08:00VRV - Konference Vodní toky 2023konference08:00 - 16:00 (22) Malý sál, Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové

Popis akce

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Letošní ročník konference Vodní toky se uskuteční 21. – 22. listopadu. Nově bude konference probíhat v kongresovém centru Aldis, Hradec Králové. Ve dnech 21. - 22. listopadu 2023 se v Hradci Králové uskuteční již 19. ročník vodohospodářské konference s mezinárodní účastí Vodní toky 2023, které udělili svou záštitu ministr zemědělství Zdeněk Nekula a primátorka statutárního města Hradec Králové Pavlína Springerová. Hlavními organizátory je akciová společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost za spoluúčasti státních podniků Povodí. Hlavní témata konference:
 • problematika správy vodních toků a správy povodí
 • podpora financování technických opatření na vodních tocích z veřejných zdrojů
 • řešení extrémních hydrologických jevů
 • zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině
 • legislativa a výzkum ve vodním hospodářství

  Registrace účastníků

  Zde je možné zaregistrovat jednotlivce nebo skupiny na konferenci Vodní toky. Po registraci vám nejpozději do 14 dnů přijde elektronická zálohová faktura.
  Standardní vložné činí 5203 Kč (4300 Kč + 21% DPH). 
  Zlevněné vložné pro samosprávu, důchodce (FO, 70+) a studenty (FO) činí 3642 Kč (3010 Kč + 21% DPH). 
   
   
  Začátek registrace: Pondělí 04.09.2023 08:00 Ukončení registrace: Úterý 24.10.2023 23:59
   
  VIDEO pozvánka : ZDE